In plaats van onze competitie,dagelijks een interessante bridge-opgave!

Zaterdag 29 mei 
Opgave

Zondag 30 mei    Opgave

Maandag 31 mei  Opgave

Beste bridgers van Bridgeclub Vijfhuizen, hopelijk gaat alles goed met jullie en verlopen de inentingen voorspoedig. Er komt een moment dat het zover is dat het bestuur kan besluiten: We gooien het Dorpshuis weer open, zeker wat betreft de komende wintercompetitie. Maar zodra de mogelijkheid zich aankondigt deze zomer, is de kans groot dat we nog wat weken (maanden?) kunnen meepakken.

Op deze pagina staat de rubriek: Uitstaande Activiteiten voor 2020-2021. Deze is in september 2020 voor het laatst gewijzigd doordat de compititie stilgelegd werd en er verder geen activiteiten meer plaats gevonden hebben binnen de club en in het Dorpshuis. Er was toen nog enig optimisme wat betreft het zomerbridge, vandaar dat er vermeld staat (nu stond) dat wij 6 mei 2021 zouden starten. Jullie begrijpen wel dat dat nog niet mogelijk is, helaas. Zodra er positief nieuws is te melden o.a. over het zomerbridge, zal het bestuur dit zo spoedig laten weten.

Vol hoop wachten wij af en spoedig tot ziens!

Er gloort hoop aan de horizon. De vaccins worden Nederland binnengerold, inentingen kunnen beginnen. Eerst zorg- en verplegend personeel, dan kwetsbare ouderen en als alles volgens plan verlloopt, is onze doelgroep, de 60/70-plussers in april/mei aan de beurt en dat geeft hoop voor de bridgeclub. Het ziet ernaar uit dat we dan in september weer kunnen starten met de nieuwe competitie 2021-2022. En heel misschien is er de mogelijkheid om nog een stukje zomerbridge op te starten. Maar het blijft allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Wij wachten rustig af en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Feestweek Bridgedrive 
5 september 2020.
Gaat niet door

Start competitie 2020-2021
Woensdag  16 september 2020
Donderdag 17 september 2020
Onder voorbehoud!

Bridgeweekend
Vrijdag 25 t/m maandag 28 september 2020 

Kerst/Nieuwjaarsdrive
Gaat niet door

Einddrive
Gaat niet door

Start zomerbridge
Donderdag 6 mei 2021 Uitgesteld

De competitie is vanaf 5 oktober vanwege corona voor onbepaalde tijd stilgelegd

Uitslagen 

Wedstrijleiders
Woensdag:  Ton Henzen,   023-5583668
Donderdag: Cees van der Putten,   0252-283180

Houd je aan het: corona-protocol

Het bridgeweekend 2020 in het Stadshotel in Ootmarsum is achter de rug! Hieronder staan de resultaten van de drie avonden.

En een verslag met foto's van dit geslaagde bridgeweekend!