Nieuws van de Nederlande Bridgebond, 20 mei 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 19 mei, krijgen we veel vragen van clubs en denksportcentra of zij vanaf 1 juni weer mogen bridgen met maximimaal 30 mensen. Het antwoord hierop is helaas  ‘nee’. Wij mogen nog niet fysiek met elkaar in clubverband bridgen.  Bridge is een internationaal erkende sport, daarom zijn we ook lid van het NOC*NSF. Het kabinet heeft binnensporten inclusief wedstrijden en trainen (zoals bridgeles geven) voorlopig tot 1 september verboden.  De enige uitzondering die de overheid maakt is voor topsporters, TeamNL bridge open mag weer gaan trainen. Voor een totaaloverzicht van het stappenplan van de overheid verwijzen wij naar de pagina coronamaatregelen op onze website. Ook clubs die spelen op een locatie die formeel wel open mag op 1 juni moeten wij helaas teleurstellen. De horecagelegenheden mogen binnensporten niet faciliteren. 

Het NOC*NSF is nog in overleg met de overheid of de binnensporten toch niet eerder mogen starten. Zodra we horen dat het beleid inzake het starten van binnensport wijzigt, zullen wij jullie daar direct over informeren.


Stand van zaken per 21 april
Helaas geen positief nieuws wat betreft bridgeclubs in Nederland. Zolang (..hoelang nog??) de regel: 1½-meter afstandhouden nog van kracht is mag er niet gebridged worden. Dit houdt voor onze club in dat het Zomerbridge komt te vervallen en helaas gaat ook de Feestweekdrive gaat dit jaar niet door! Over de competitie voor het volgend seizoen, is nog niets te zeggen. Misschien een competitie met mondkapjes(?) en anders blijft er niets anders over dan gezellig thuis te bridgen! Voor de liefhebber is er eventueel StepBridge. Op hun website is daar alles over te lezen.


Stand van zaken per 23 maart
In overeenstemming met de richtlijnen van de overheid zullen wij dit seizoen niet mee bridgen. De competitie wordt niet afgemaakt. Dit betekent dat de paren die overall eerste stonden na de vierde periode  winnaar zijn geworden van de competitie.

Eindstand competitie 2019-2020

De competitie bestaat uit 5 Periodes 
Een periode bestaat uit   6 Zittingen

Nieuwe periode: 5   18-maart-2020 t/m 23-april-2020
WL Woensdag:  Ton Henzen,  023-5583668
WL Donderdag: Cees vd Putten, 0252-283180

Uitslagen  Periode 4 

Ootmarsum bridgeweekend

Het bridgeweekend 2020 wordt volgend jaar gehouden in het Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum van 25 t/m 28 september 2020. Lees verder.

De nieuwjaarsdrive 2020 van 5 januari zit er weer op. Het was vanzelfsprekend weer een sfeervolle en heel gezellige start van het nieuwe jaar voor Bridgeclub Vijfhuizen.

Alle paren waren allemaal keurig op tijd aanwezig en om 12.30 kon er gestart worden met de nieuwjaarsdrive. Lees verder voor de uitslag en een korte impressie.

Feestweek Bridgedrive 
Zaterdag 7 september 2019

Start competitie 2019-2020
Woensdag  18 september 2019
Donderdag 19 september 2019

Bridgeweekend
Vrijdag 4 t/m maandag 7 oktober 2019

Algemene ledenvergadering
Woensdag 13 november 2019 

Nieuwjaarsdrive
Zondag 5 januari 2020
Aanvang 12.30 uur

Einddrive
Zondag 26 april 2020
Aanvang 12.30 uur

Zomerbridge
Start donderdag 7 mei 2020