Herinnering contributie

Wij zitten inmiddels in de 2e periode van het seizoen 2019-2020. Volgens de gegevens van onze penningmeester heeft een aantal leden de contributie nog steeds niet voldaan! Het verzoek is dan ook dit één dezer dagen te doen. De contributie bedraagt voor:

  • 1 keer in de week bridgen € 70,00
  • 2 keer in de week bridgen € 105,00

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer  NL95 RABO 0155 5231 98 t.n.v. Bridgeclub Vijfhuizen.


Uitslagen Periode 2 -  Zitting 3 van 6