Afdrukken

Onze bridgeclub Vijfhuizen is op 8 januari 1992 van start gegaan en bestaat komend jaar dus 25 jaar. Zoals vele verenigingen ontstaan door persoonlijk initiatief, geldt dit ook voor onze bridgeclub, waarbij het dorpse karakter altijd de boventoon voerde. Onze banketbakker Theo Paardekooper vond het leuk om met zijn vrouw Netty bridgen te leren, want op het gewone klaverjassen was hij toch wel uitgekeken.

Begin jaren negentig werd in Spaarndam een bridgecursus gegeven en met een aantal vrienden uit die buurt werd kennis gemaakt met deze interessante denksport. Het was niet zo maar een kaartje leggen, want er kwam veel meer bij kijken bij dit spel met ontelbare mogelijkheden, waar je in feite nooit op uitgekeken raakte. Veel oefenen was het credo in welk verband dan ook, dus in het dorp werd al naarstig naar mede dorpsbewoners gezocht, die iets van dit spelletje afwisten. Vijfhuizense bridgers van het eerste uur waren geboren en in huiselijke kring oefenden Netty en Theo Paardekooper, Truus Henzen (reeds met de nodige ervaring) en Truus Jansen, dat het een lieve lust was.

Op de foto hiernaast zie je de pioniers van het eerste uur, van links naar rechts: Netty Paardekooper, Truus Henzen en Truus Jansen.

Netty had ook te maken met de ouderensoos en uiteraard werd het idee door o.a. Ans Evers c.s. geopperd of er geen cursus georganiseerd kon worden voor de ouderen om met dit edele kaartspel kennis te maken. Een volle dorpszaal met geïnteresseerden van allerlei pluimage kregen de beginselen van bridgespel bijgebracht door bridgeleraar Mink de Vries, bijgestaan door Truus Henzen, die dacht: “Wat hij doet….. kan ik ook!” In januari 1992 ging men na de cursus met een klein groepje van start met begeleidend bridgen, langzaam maar zeker kwam het ontstaan van een bridgeclubje in zicht met initiatiefnemer Theo als voorzitter en Truus als begeleidster.

Nieuwe cursussen vonden plaats eerst nog in het Dorpshuis, maar daarna vele jaren in de gezellige huiselijke kring bij de familie Henzen. Vele Vijfhuizenaars, maar ook kennissen van buiten het dorp vonden de weg naar de Gibsonstraat om iets van het bridgen op te steken, alhoewel niet iedereen van het spelletje gecharmeerd raakte. Toch wel moeilijk, en……..toch wel heel serieus, klaverjassen is gemakkelijker, kun je wat meer lachen enz.

De eerste jaren werd alleen op de woensdagavond gespeeld, uiteraard in het Dorpshuis met o.a. Dick Molenaar als wedstrijdleider, maar al naar gelang er weer een bridgecursus had plaatsgevonden, kwamen er nieuwe leden bij en moest er al snel een dinsdagavond en zelfs een donderdagmiddag bijkomen. Niet alles ging van een leien dakje, want o.a. het Dorpshuis dreigde gesloten te worden door de gemeente maar o.l.v. penningmeester Jan Beverdam werd een beheerscommissie ad hoc gevormd om deze dreiging te weerstaan. Gelukkig heeft ook de Dorpsvereniging Vijfhuizen zijn schouders eronder gezet om de exploitatie van het Dorpshuis voort te zetten.

Werd aanvankelijk het seizoen met een open drive aan het begin van de feestweek geopend in clubgebouw “de Stal”, dankzij een opmerking van Nico van Opzeeland (zelf ook nog cursist geweest) moest daar wat meer “reuring” in komen en ontstond er een zgn. kroegendrive door het gehele dorp! Dit is inmiddels uitgegroeid tot een waar feestspektakel en past volledig in het feestweekgebeuren van ons gezellige dorp.

Ook de nodige feesten heeft onze vereniging achter de rug. Het 5 jarig bestaan werd al bridgend op een grote salonboot, varend naar de Amsterdamse wallen (hoezo saai??), gevierd. Het 10 jarig bestaan o.l.v. dezelfde feestcommissie (Wim Sernée etc.) werd gevierd in de Zoete inval, waarbij zelfs nog een stukje Amsterdams Volkstoneel door eigen leden werd opgevoerd. Het 20 jarig bestaan met een heerlijke BBQ vond plaats in het Kunstfort, waarbij onze entertainer Paul Herber de dames, met gevaar voor eigen leven, dansend op de tafels kreeg.

Het wedstrijdgebeuren is steeds professioneler geworden o.l.v. verschillende wedstrijdleiders en met een zelf ontwikkeld invoerprogramma om de uitslagen snel op papier en onze mooie professionele website te krijgen. Zoals bij elke bridgeclub beschikken wij ook over een bridgekoffertje, waarmee thuis gespeeld kan worden. Aga en Jan Huyg (oudleden) hebben het materiaal daarvoor ter beschikking gesteld!

Het is een “no nonsense” club gebleven, geen lid van de NBB, dat vinden wij niet nodig maar wij proberen de regels, die er nu eenmaal bijhoren, zo goed mogelijk in acht te nemen. En iedereen is trots op ons 93 jarige clubicoon Nel Karremans (†), die nog elke avond bereid is om in te vallen! Voorzitters Theo Paardekooper, Hans Blankenburgh en nu Elly Noomen kunnen trots zijn op deze fijne vereniging en het zal niemand verbazen, dat de slembokaal naar Theo Paardekooper is vernoemd en dat de 20-jarige verjaardagstaart door Netty Paardekooper en Truus Henzen mocht worden aangesneden!