Wedstrijdreglement  Bridgeclub Vijfhuizen.

 1. Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond. De wedstrijdleider van dienst houdt toezicht op het hanteren van de regels. Bij overtredingen past hij deze regels toe en bij het nemen van een beslissing mag hij hulp inroepen van gediplomeerde arbiters.

 2.  Er wordt op woensdagavond en donderdagmiddag gespeeld en de leden mogen zich voor alle gelegenheden met een vaste partner inschrijven Indien géén partner beschikbaar is zal de vereniging moeite doen om iemand te vinden, anders kan er niet worden deelgenomen.

 3.  De bridgeclub speelt parencompetitie waarbij de resultaten in percentages worden uitgedrukt.

 4.  Toekenning van percentages bij verhindering zijn achtereenvolgens: 50%, 47.5% en alle volgende keren 45%.

 5.  Indien met een andere partner van dezelfde groep (woensdag en donderdag) gespeeld wordt, krijgen beide paren het behaalde resultaat. Indien met een invaller van een andere groep of met een niet-lid wordt gespeeld, dan wordt het resultaat begrensd tussen 45% en 55%.

 6.  Een speelavond of middag bestaat uit een sessie van 24 spellen, welke in 6 rondes van 4 spellen tegen verschillende paren wordt gespeeld.

 7.  Elke ronde duurt 30 minuten en gedurende de laatste 5 minuten mag men niet meer aan een nieuw spel beginnen. Het desbetreffende spel zal niet meer worden nagespeeld. Het spel zal als niet gespeeld (NG) genoteerd worden op het scorebriefje.

 8.  De wedstrijdleider van dienst zorgt voor de goede gang van zaken tijdens de sessie. In geval van verhinderingen zorgt hij voor invallers. Alle deelnemende paren dienen zich bij hem af te melden. Ook bij het zelf regelen van een invaller dient de wedstrijdleider ingelicht te worden. Bij wegblijven zonder kennisgeving krijgt men 25%.

 9.  De indeling van de paarnummers geschiedt door de wedstrijdleider, waarbij eventueel de uitslag van de vorige sessie als leidraad kan dienen.

 10. De wedstrijdleider beslist in samenspraak met de deelnemende paren in hoeveel lijnen er gespeeld gaat worden. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemende paren per avond of middag. Wanneer voor 2 lijnen besloten wordt, dient een promotiedegradatie regeling ingesteld te worden.

 11. De WECO bepaalt namens het bestuur de indeling van het wedstrijdschema en de uitvoering daarvan. Hieronder valt o.a. het vaststellen van het aantal perioden en de vaststelling van kampioenspunten.

 12. Voor elke speelavond/middag wordt een kampioen benoemd. De slemkampioen wordt over alle speelavonden/middagen benoemd, waarbij de slempunten als volgt worden vastgesteld:
  Klein Slem :  6 klaver, ruiten, harten, schoppen  1 punt    -  6 SA  2 punten   
  Groot Slem:  7 klaver, ruiten, harten, schoppen  3 punten -  7 SA  4 punten

 13. Daar waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleider van dienst, dan wel de WECO.

  Bridgeclub Vijfhuizen Weco Wedstrijdreglement d.d.12-11-13