Een enkele keer komt het voor dat er tijdens een speelronde een spel niet gespeeld is. We noteren dan op het scorebriefje NG in de kolom 'Gemaakt'. Maar hoe berekenen we nu de punten op de correcte wijze? Dat gaat alsvolgt: Als er één spel is dat niet gespeeld is, dan wordt daaraan een middenscore toegekend. De middenscore is de helft van de topscore voor de ronde. Dus als er 12 paren zijn dan is de top: 10, de middenscore wordt dan 5.

Er staan dan nog 5 NZ-scores op het scorebriefje en de punten hiervoor gaan verdeeld worden alsof er gespeeld is met 10 paren ipv. 12. Dus de punten gaan over de 5 (NZ) paren verdeeld worden, niet als 0,2,4,6,8 want dan zouden we uitkomen op 25 (=0+2+4+6+8+5), dus 5 punten te weinig. Die 5 punten gaan we dus nu gelijk verdelen over de oorspronkelijke 0,2,4,6,8 dus het resultaat wordt dan: 1,3,5,7,9. Zo komen we in het geval van 12 paren weer precies uit op een totaal van 30! (=1+3+5+7+9+ 5 (miidenscore)). Zie bijgevoegd voorbeeld uit onze competitie voor 18 paren