Een enkele keer komt het voor dat er tijdens een speelronde een spel niet gespeeld is. We noteren dan op het scorebriefje NG in de kolom 'Gemaakt'. Maar hoe berekenen we nu de punten op de correcte wijze? Dat gaat alsvolgt: Als er één spel is dat niet gespeeld is, dan wordt daaraan een middenscore toegekend. De middenscore is de helft van de topscore voor de ronde. Dus als er 12 paren zijn dan is de top: 10, de middenscore wordt dan 5.

Er staan dan nog 5 NZ-scores op het scorebriefje en de punten hiervoor gaan verdeeld worden alsof er gespeeld is met 10 paren ipv. 12. Dus de punten (normaliter 0,2,4,6 en 8) gaan over de 5 (NZ) paren verdeeld worden, niet als 0,2,4,6,8 maar als 1,3,5,7,9. Zo komen we in het geval van 12 paren weer precies uit op 30!  Zie bijgevoegde voorbeelden uit onze competitie voor 18 paren. Een kind kan de was doen...!