Uitslagen van 26 april 2015

Het seizoen 2014-2015 is op waardige wijze afgesloten. Alle bekers, bloemen en overige prijzen zijn weer op ordentelijke manier verdeeld en wij kunnen dus rustig op zomerreces gaan.
Maar denk er om, wij zitten niet stil want m.i.v. donderdag 7 mei gaan wij weer de gehele zomer inloopbridge organiseren. Dit om de hersenspiertjes soepel te houden en wie weet om nog wat nieuwe leden op te trommelen.

Met 2 lijnen van 12 paren hebben wij op een gure zondagmiddag een gezellige bridgemiddag beleefd. Niks klok, lekker rustig bridgen en nakeuvelen, want het sociale gebeuren stond voorop.
Het is vreselijk leuk, dat leden van de dinsdag, woensdag en donderdag elkaar op deze ongedwongen manier kunnen ontmoeten.  Ons aspirant lid Wil Duppen viel  dan ook met de neus in allerlei lekkere hapjes, die om bijna elk kwartier langs gebracht werden. "Dit is alleen met de slot-, kerst- en feestdrive", werd er nog haastig aan toegevoegd!  Maar Ria moest het laatste kwartier nog alle zeilen bijzetten om de overdadige lekkere hapjes alsnog aan de man te brengen.
 
Winnaars seizoen 2015Op de foto hiernaast de winnaars van de dinsdag, woensdag en donderdagcompetitie en de slemkampioenen.  van links naar rechts:  Erik Boerhorst, Joop Terlou, Els Maas, Truus Henzen, Elly Noomen, Henk Zijlmans en Nel Zijlmans

Dat ons periodesysteem met kampioenspunten geen verrassingen in de eindrangschikking brengt is nu wel duidelijk.  Bijna dezelfde kampioenen als vorig jaar dienden zich weer aan, alleen op de woensdag hebben Erik  en Joop hun beker weer heroverd! Misschien dat hier verandering in kan komen wanneer wij bijvoorbeeld een periode butlertelling gaan spelen!?
Nel en Henk Zijlmans legden,  ook al niet voor de eerste keer, beslag op de slembeker.

De paren in de A-lijn hielden elkaar deze middag redelijk in evenwicht, want alle seizoenskampioenen eindigden bij elkaar in de buurt. Alleen Petra en Paul, mooi tweede met 56,25%, en de verrassende winnaars Ginny en Joop (63,33%) staken duidelijk boven dit kampioensveld uit! Zij werden dan ook met een prijsje beloond.
In de B-lijn mochten Netty en Anneke (tweede met 59,17%) en Miep en Willem ( zowaar eerste met 61,29%) eveneens hun prijsje in ontvangst nemen. Het is wel toevallig dat juist deze twee B-lijners van de donderdagmiddag ook daar gepromoveerd zijn.  Om en nabij 17.00 uur werd het seizoen door Elly definitief afgesloten.
Iedereen een prettige zomervakantie toegewenst en tot... de feestweekdrive van 5 september a.s.


 Verslag geschreven door Ton.