Overzichten per speellijn

Zaterdag 29 april j.l. was het eindelijk zo ver. Een zonnige dag, de dag waarop Bridgeclub Vijfhuizen zijn 25-jarig bestaan vierde in het Kunstfort te Vijfhuizen. Rond half twee waren zo ongeveer alle bridgers aanwezig op het zonnige terras van het Fort. Cees  en Ton hadden ruim van te voren de drie ruimtes voorzien van het nodige spelmateriaal waarbij we in de eerste ruimte toch enigszins verrast werden door een lange lunchtafel voor een gezelschap dat ook een feestje te vieren had. De A-lijn moest daardoor tijdelijk opgesplitst worden over twee ruimtes, maar na de 1e ronde was dit probleem opgelost.

Wat de bridgedrive betreft: Het was een gezellige happening met tussendoor een hapje en een drankje. Iets over half zes waren alle 6 de rondes gespeeld en met behulp van de professionele 'telploeg' kon begonnen worden aan het uitrekenen van de percentages (punten). Tellers (Cock, Erik, Ger, Klaas, Henk, Loes) bedankt voor jullie assistentie. Wie de winnaars geworden waren, liet nog even op zich wachten omdat in de 'hoofdruimte' een aantal bijzondere  gebeurtenissen stonden te wachten! 

Allereerst het uitreiken van de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer aan Truus en Ton Henzen. Truus is al vanaf de oprichting van de club in 1992 betrokken bij vele activiteiten. Zo heeft Truus het initiatief genomen om bridgelessen te gaan geven voor de eigen - en toekomstige leden. En tja, waar doe je dat dan? gewoon bij je thuis. Zo werd huize Henzen in de loop der jaren regelmatig omgebouwd tot trainingsruimte! Truus vertelde dat ze in de beginperiode vaak tijdens de dagen dat er gebridged werd in het Dorpshuis in de zaal rondliep om vragen van de beginnende bridgers te beantwoorden zodat ter plekke de kennis toegepast kon worden op de bridgespellen. Dat rondlopen doet ze niet meer, maar Truus en Ton zijn nog steeds actief als wedstrijdleider voor de dinsdag, betrokken bij de voorbereidingen voor de feestweek-drive en ze spelen nog steeds op twee van de drie speeldagen mee op de club en op maandagavond op een andere club (IMP).

Wanneer er behoefte aan is, wordt er door Truus in huize Henzen een themacursus (bijv. uitspelen)  georganiseerd. Zo kwam het dus dat door alle activiteiten van Truus, later Ton ook intensief bij het clubgebeuren betrokken raakte. Ton heeft ooit het mooie spreidblad ontworpen waarmee de uitslagen bijgehouden werden en de loopbriefjes afgedrukt werden. Vandaar dat het bestuur van BC Vijfhuizen vond dat er iets speciaals gedaan moest worden!Erespeld En zo geschiedde...!

Burgemeester Weeterings van Haarlemmermeer was speciaal voor deze gelegenheid naar het Fort gekomen om Truus en Ton te huldigen en wel met de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer. Ook de club liet zich niet onbetuigd: Beiden werden erelid gemaakt van Bridgeclub Vijfhuizen en kregen een gouden ketting met hanger (...Ton heeft nu twee hangers...).  De kinderen en kleinkinderen van Truus & Ton waren speciaal voor deze gelegenheid uitgenodigd om dit hoogtepunt van hun ouders/grootouders te kunnen bijwonen. Ze waren buiten even in de wacht gezet, maar helaas was iemand vergeten om ze bijtijds naar binnen te halen waardoor ze een deel van de ceremonie hebben moeten missen, helaas! 
Op de foto rechts: De uitreiking van de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer aan Truus door burgemeester Weeterings.
  

Op de foto's hieronder: Truus & Ton na de huldiging met oorkonde en Truus met de gouden hanger aangeboden door de club.


Na de huldiging van Truus & Ton, was het moment aangebroken voor de prijsuitreikingen van de kampioenen van de dinsdag, woensdag en donderdag. Winnaars van de dinsdag werden met overmacht: Truus Henzen & Elly Noomen, van de woensdag waren dat Joop Terlou & Erik Boerhorst en van de donderdag, toch wel verrassend,  Wim Teunissen en Paul Herber. De Theo Paardekooper-bokaal, de prijs voor het paar dat de meeste slempunten heeft behaald gedurende het gehele seizoen, was voor (..en daar heb je ze weer..) Truus & Elly.  Alle winnaars van harte gefeliciteerd  en op naar prolongatie het volgende seizoen!

Van links naar rechts: Elly & Truus - winnaars dinsdag en de slembokaal, Joop & Erik - winnaars woensdag, Wim & Paul - winnaars donderdag
 


Ook voor (onze) Bep Mensink was het een speciale dag. Bep werd namelijk 'Lid van speciale verdiensten' van Bridgeclub Vijfhuizen gemaakt. Proficiat Bep, je hebt het verdiend!

En toen was daar nog de bekendmaking van de winnaars van de bridgedrive. In de A-lijn waren dat: Netty Paardekooper en Helma van Geem, de B-lijn was voor Dicky & Hans Dokter en de C-lijn had een verrassend winnend (gelegenheids) paar: Ellen van 't Hof en Bep van der Putten.  Ellen & Bep waren op het allerlaatste moment nog toegevoegd omdat Toos & Hans Blankenburg ziek afgevallen waren.
Toen dit achter de rug was, was het tijd voor het buffet, muziek van DJ DaVinci en gezelligheid! Eten, drinken en bediening was prima verzorgd door de mensen van het Kunstfort. Rond 22.30 uur, na het laatste rondje, kwam het feest ten einde en konden we terugkijken op een zeer geslaagde feestdag! Inmiddels zijn er via de e-mail vele enthousiaste reacties binnengekomen van leden die het erg naar hun zin hebben gehad. En daar doen we het uiteindelijk voor! Op naar het volgende lustrum!

In de Fotogalerij vind je de foto's die gemaakt zijn door onze hoffotograaf Theo Bogers.

Verslag en website, Cees vd Putten.