Een heel interessante en uitgebreide website is de bridgesevice van Rob Stravers! Vooral de bridgetraining is de moeite waard om op je gemak eens te bekijken.

Nuttige en waardevolle Tips en regels 

Hoe een een niet gespeeld [NG] spel te verwerken.

Invullen Scorekaart
Het gebeurt nog wel eens tijdens het verwerken van de scorekaarten dat niet duidelijk te lezen is wat er genoteerd is.
Om ervoor te zorgen dat de briefjes uniform en duidelijk ingevuld worden, volgen hier enkele aanbevelingen:
Gebruik de volgende letters:

  • K - Voor Klaveren, 2 Klaveren wordt 2K
  • R - Voor Ruiten, 3 Ruiten wordt 3R
  • H - Voor Harten, 1 Harten wordt 1H
  • S - Voor Schoppen, 6 Schoppen wordt 6S
  • SA - Voor Sans Atout, 3 Sans Atout wordt 3SA
  • x - Gedoubleerd
  • xx - Geredoubleerd

De Combitafel, wanneer wordt die gebruikt en hoe worden de punten en percentages berekend.

Website Bridgeboeken:

  1. Berry Westra
  2. Bridge- en Boekenshop

Spelregels en arbitrage (NBB)

Alerteren
Zo is het nu verplicht alle kunstmatige biedingen te alerteren, zoals Stayman en Jacoby (transfers). Ook de kunstmatige antwoorden hierop moeten worden gealerteerd, zie Alerteringsregel